Tuesday, March 15, 2011

Amanah Satu Bebanan

"Daripada Abu Dzar berkata : Wahai Rasulullah S.A.W! Tidakkah engkau mahu menggunakan (khidmat)ku? Baginda bersabda : Sesungguhnya engkau seorang yang lemah dan jawatan itu pula suatu amanah. Pada hari Akhirat kelak ia menjadi kecelaan dan penyesalan, kecuali yang berhak mengambilnya dan menunaikan kewajipan (tersebut) dengan baik"
(Riwayat Muslim) 

No comments:

Post a Comment